СУПТО Софтуер

Печатница НИМА използва разработен от компанията собствен СУПТО софтуер с наименование "Печатница НИМА СУПТО". Регистриран в НАП под номер 192, версия: 1.6 от 23.07.2019 г.
"Печатница НИМА СУПТО" версия 1.6 включва:
 • - модул продажби
 • - модул управление на клиенти
 • - модул управление на стоки
 • - модул фактуриране
 • - модул връзка с касов апарат (безплатно поддръжка на Дактекс модели DT),
 • - модул одиторски профил НАП
 • - модул справки
 • - модул оборот
 • - модул наличност - разходи и приходи
 • - модул разплащане
 • - модул нова поръчка
 • - модул отработени дни
 • - модул управление на потребителите
 • - модул експорт към счетоводна (безплатно поддръжка на програмата Ажур)
 • - възможност за получаване на смс на клиентите си когато поръчката е готова (заплаща се допълнително)
За повече информация, индивидуална оферта и демо версия на софтуера, моля свържете се с нас.

Включва също

 • - Интеграция с касови апарати Датекст модели DT
 • - Експорт към счетоводна програма Ажур и Microinvest
 • - Въвеждане на отстъпки в зависимост от бройките (до 10 стоки или група стоки)
 • - Импортиране на данни до общо 20 000 записа от ексел таблица
За повече информация, индивидуална оферта и демо версия на софтуера, моля свържете се с нас.